NHÀ THUỐC HẢI HÀ

(Kiến Thức) - NHÀ THUỐC HẢI HÀ. Địa chỉ: 3H4B Thành Công, Q/ Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37 727 092